LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

VIDEO LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS SKATIET ŠEIT!

Big Green Egg ir ārkārtīgi droša, ja tiek lietota kā paredzēts un saskaņā ar noteiktām vadlīnijām. Tomēr vienmēr ievērojiet ārkārtīgu piesardzību, strādājot ar uguni un karstuma avotiem – Big Green Egg nav šī noteikuma izņēmums! Ņemiet vērā sekojošus drošības padomus: esiet uzmanīgi aizdedzinot un strādājot ar (kvēlojošām) kokoglēm, un sargieties no karstām gatavošanas virsmām un materiāliem. Tas Jums ļaus strādāt droši ar Big Green Egg un izbaudīt visus gardos ēdienus, kurus Jūs varēsiet ar to radīt daudzus turpmākos gadus! 

Novietojiet savu Big Green Egg uz līdzenas virsmas drošā vietā
Pārliecinieties, ka Big Green Egg ir stabila. Nekad to nenovietojiet uz slīpuma vai nelīdzenas virsmas. Kad Big Green Egg ir novietota vajadzīgajā vietā, izmantojiet boķējošos rullīšus uz ritenīšiem, lai nofiksētu to attiecīgajā stāvoklī. Nemēģiniet Big Green Egg pārvietot laikā, kad tā vēl tiek lietota vai pirms tā ir pilnībā atdzisusi!

Nenovietojiet Big Green Egg uz koka virsmas, uz jebkādas citas potenciāli uzliesmojošas virsmas vai jebkādu viegli uzliesmojošu objektu tuvumā
Big Green Egg keramiskās pamatnes apakša lietošanas laikā izstaro karstumu. Izvairieties no uguns draudiem un nekad nelietojiet Big Green Egg koka vai citu viegli uzliesmojošu objektu tuvumā vai zem zemiem kokiem vai koku zariem. Big Green Egg ir paredzēts lietot metāla „ligzdā” vai pielāgotā galdā, lai vai nu zem Big Green Egg būtu sprauga vai tā atrastos uz betona bruģakmens. Vienmēr pienācīgi aizveriet dūmeni ar keramisko gaisa izplūdes ventili un ventilācijas durtiņas, kad esat beiguši gatavot. Tāpat arī nekad nelietojiet Big Green Egg noliktavas telpu tuvumā, kurās var atrasties viegli uzliesmojošas vielas.

Nelietojiet telpās
Neiekuriniet Big Green Egg iekštelpās vai vietā kur nav pietiekošas ventilācijas. Gadījumos, kad profesionāļi izmanto Big Green Egg virtuvē, tas vienmēr notiek saskaņā ar būvniecības noteikumiem un savienojumā ar profesionālu ventilācijas un uguns slāpēšanas sistēmu.

Lietojot Big Green Egg ārpus telpām, ievērojiet vietējos noteikumus
Var pastāvēt vietējie ierobežojumi, kas attiecas uz gatavošanu uz atklātas uguns. Dodoties pārgājienā vai piknikā, ievērojiet vietējos noteikumus (pagaidu vai citādus). Iespējams, ka gatavošana uz atklātas uguns ir atļauta, bet, piemēram, var būt spēkā īpašas direktīvas, kas regulē attālumu starp gatavošanas ierīci un noteiktiem objektiem.

Velciet, nestumiet
Lai pārvietotu Jūsu Big Green Egg (aukstu), abas rokas novietojiet uz Ligzdas vai Roktura un velciet Big Green Egg aiz sevis līdzi. Nestumiet to sev pa priekšu. Ligzda vai Rokturis nav paredzēti pārvietošanai pa nelīdzenu teritoriju, piemēram, granti, vai pārvietošanai pa mīkstu augsni vai zāli. Vienmēr pārliecinieties, ka Jums ir stabils kāju atbalsts un Jums ir kāds, kas var palīdzēt, ja tas nepieciešams.

Beeg Green Egg iekurināšanai neizmantojiet degšķidrumu vai jebkādus citus viegli uzliesmojošus šķidrumus
Big Green Egg Augstvērtīgie dabīgie kokogļu gabali viegli aizdegas, izmantojot dabīgus uguns iekurinātājus vai elektriskas šķiltavas. Nekad neizmantojiet kokogļu briketes, degšķidrumus vai citus viegli uzliesmojošus šķidrumus. Tas var anulēt garantiju un atstāt (negatīvu) ietekmi uz Jūsu gatavotā ēdiena garšu.

Pēc aizdegšanas uzlieciet atpakaļ uz dūmeņa divkāršās funkcijas metāla gaisa izplūdes ventili
Jūsu Big Green Egg uzkarsīs līdz ļoti augstai temperatūrai ātri un Jūs nevarat temperatūru kontrolēt bez šī pielāgojamā ventiļa savā vietā.

Turiet aizvērtu ventilācijas durtiņu liesmu aizsargu
Tas novērsīs dzirksteļu vai karstu ogļu izkļūšanu no Big Green Egg, lai cik tas liktos neticami. Lai izņemtu aukstus pelnus, Jums ir tikai jāatbīda liesmu aizsargs vaļā.

Izvairieties no atpakaļvilkmes vai liesmas atsitiena
Kad kokogles Big Green Egg sāk degt, vienmēr to uzmanīgi pirms pilnīgas kupola pacelšanas izvēdiniet vai īsi izlaidiet no tās karsto gaisu, uzmanīgi pāris reizes aptuveni 5 centimetru augstumā to paceļot – tas ļauj āra gaisam ieplūst lēnām un palīdz izvairīties no atpakaļvilkmes. Īpaši uzmanīgi esiet atverot karstu Big Green Egg ar aizvērtām ventilācijas atverēm, jo pēkšņs gaisa pieplūdums var izraisīt bīstamu uzliesmojumu. Maz iespējamajā liesmas uzliesmojuma gadījumā nekavējoties aizveriet vāku un gaisa ventilācijas atveres, lai kontrolētu liesmu. Atkārtoti atverot Big Green Egg, dariet to uzmanīgi, pāris reizes to nedaudz paceļot uz augšu, pirms atverat to pilnībā. Vienmēr ir ieteicams valkāt karstumizturīgus cimdus un parūpēties par savu aizsardzību.

Noņemot jebkādus piederumus, esiet uzmanīgi
Vienmēr esiet ļoti uzmanīgi, kad noņemat karstas detaļas vai piederumus no Big Green Egg, tai skaitā ogļu režģi, ConvEGGtor vai Plakano cepšanas akmeni. Vienmēr izmantojiet aizsargcimdus un atbilstošus rīkus, lai izvairītos no apdegumiem. Nerūsējošais tērauds, čuguns un keramika būs ārkārtīgi karsta. Rūpējieties par to, lai tie tiktu novietoti vietā, kur tie nevar nevienu apdedzināt vai nonākt saskarē ar uzliesmojošām virsmām.

Grila pacelšana
Vienmēr izmantojiet īpaši izgatavotu Big Green Egg grila satvērēju, lai noturētu un paceltu karstu grilu. Turiet grila satvērēju tā, lai puse no „pīles knābja” atrodas zem grila. Ja Jūs grilu ceļat taisni no augšas, tad satvērējs nav jāaptver tik stingri.

Nemēģiniet izņemt vai pieregulēt uguns kasti, kad tajā ir karstas kokogles
Nekad neņemiet no uguns kastes degošas kokogles. Keramika paliek karsta ilgu laiku. Vienmēr pagaidiet, kamēr esat pārliecināti, ka Big Green Egg ir pilnībā atdzisusi.

Neskatieties uz leju dūmenī, kad Big Green Egg tiek lietota
Dūmenis nav piemērots izmantošanai kā pārbaudes atvere. Nekad neskatieties tajā uz leju, ja Big Green Egg tobrīd tiek lietota vai tajā ir aizdedzinātas kokogles. Karstais gaiss var izraisīt traumu.

Esiet uzmanīgi, kad aizskarat Big Green Egg ārpusi 
Lai gan Big Green Egg nekļūst gluži tik karsta kā, piemēram, metāla bārbekjū grili, tas tik un tā liksies karsts lietošanas laikā, līdz brīdim kad būs atdzisis. Vienmēr turiet no savas Olas drošā attālumā bērnus, mājdzīvniekus un uzliesmojošus materiālus.

Vienmēr sargājieties no uguns draudiem!
Neatstājiet iekurinātu Big Green Egg ar atvērtu kupolu, ja tas netiek pieskatīts. Sargieties no sausām lapām, dēļu seguma un citiem uzliesmojošiem materiāliem, kas varētu atrasties Big Green Egg tuvumā, kamēr tā tiek lietota. Tie var radīt uguns bīstamību, ja saskaras ar karstām kokoglēm vai dzirkstelēm. Lietojot Big Green Egg , ņemiet vērā apkārtnes īpatnības. Atklātas liesmas var radīt bīstamību cilvēkiem, dzīvniekiem, mantai un dabai.

Nekad nelietojiet ūdeni kokogļu apdzēšanai
Aizverot ventilācijas durtiņas un uzliekot keramisko vāciņu uz dūmeņa augšas, kokogles izdzisīs pašas pēc aptuveni 10 minūtēm.

PIEZĪME
Big Green Egg ir pievērsusi visaugstākās pakāpes uzmanību, lai nodrošinātu Big Green Egg drošu lietošanu. Lietotāja atbildība ir ņemt vērā paša un citu, un apkārtējās vides drošību, un vienmēr būt uzmanīgam un piesardzīgam, darbojoties ar Big Green Egg un jebkādiem piederumiem.